درباره مامجوزات و اعتبارات


روزنامه رسمی ثبت پژوهشکده دانشگاهی سنجش مدیران پردیس ایرانیان در مرکز مالکیت معنوی
اخذ گواهی ثبت رسانه برخط

گواهی ثبت برند پژوهشکده دانشگاهی سنجش مدیران پردیس ایرانیان
اخذ استاندارد بین المللی سیستم کیفیت مراکز آموزشیاخذ نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت،معدن و تجارت

همکاری و مشاوره با انجمن مدیران مراکز دانش بنیان
اخذ نشان ملی ثبتاخذ گواهینامه استاندارد ایزو  ISO: 29990:2010  سیستم مدیریت هوشمند فرایند آموزش
اخذ پروانه عضویت انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان

تفاهم نامه همکاری با مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
اخذ گواهینامه مدیریت دانش سازمانی